Fri frakt över 1000 SEK inom Sverige
Snabb hemleverans
Kvalité av världsklass

Medlemsavtal

Medlemsavtal

Detta medlemsavtal reglerar skomakaren.se medlemsvillkor. Med medlem avses den som registrerat sig hos skomakaren.se. Våra bestämmelser gäller för alla dina nuvarande och framtida köp hos skomakaren.se. Detta avtal gäller tills vidare och du kan när du vill avsluta ditt medlemskap. Att avsluta ditt medlemskap eller ändra dina uppgifter gör du under ”Min sida”

Alla personuppgifter hanteras i enlighet med gällande Svenska Personuppgiftslagen (PUL).

Informationen kommer att användas i syfte att vid köp kunna fullgöra åtaganden mot dig.

Skomakaren.se förbehåller sig rätten att vidta förändringar i villkoren samt att uppdatera och komplettera dina uppgifter via andra register med information som är viktig för att ge dig bästa tänkbara medlemsservice. Detta gäller i första hand namn- och adressuppgifter.

Vårt kundregister är konfidentiellt och skomakaren.se förbinder sig att inte vidarebefordra kundinformation till tredje part utan godkännande från medlem.